top of page
Search
  • Writer's picturefranklinrade

Gratulerer Med Dagen!


Spesiell takk til alle våre tjenestemenn og kvinner, spesielt i militæret.

På grunn av ditt urokkelige engasjement, påtar vi oss trygt og lykkelig våre hellige plikter overfor landet vi alle elsker.

Gratulerer med dagen!


Franklin Borge Rade

17. Mai, 2023

Oslo, Norway

13 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page